HAVBAKKEBUSSEN

Havbakkedistriktets Mobilitetsforening

Helberskov

Helberskov er sammen med Odde og Als Odde (Lodshusene) den unikke, men trafikalt set også mest oversete del i den østlige del af Mariagerfjord Kommune.

Landsbyerne med de cirka 150 fastboende er i dag tre af de sikkert meget, meget få danske småsamfund, som aldrig nåede at ændre sig væsentligt. Gårdene blev ikke udskiftet og flyttet ud på markerne som de fleste andre steder. De ligger, hvor de blev bygget i en samlet klump, nærmest skulder ved skulder.
Man oplever det bedst, hvis man begiver sig op på Bjerget i Helberskov. Så ligger småsamfundene for blikket, som de fødtes i hine tider. En hel igennem unik og anderledes oplevelse.

Det er en fed oplevelse for nutidens danskere og de mange udenlandske besøgende at bestige Bjerget i Helberskov, kikke horisonten rundt, se et stykke glemt Danmark og opleve landets smukkeste solnedgang.

I gamle dage lå store strækninger øst for den nuværende landevej mellem Helberskov og Als Odde, hvor der i tidernes morgen var færgefart med stude over fjorden, fuldstændig øde hen. I forrige århundrede begyndte man så på visse steder at plante forskellige slags nåletræer, mest fyr, og dette arbejde er fortsat helt op til vore dage. Kun få steder i Himmerland ser man en så smuk og særpræget natur som her.

Desværre har adgangen til og fra denne del af kommunen været genstand for utallige nedskæringer og besparelser. Hvor den udearbejdende del af borgerne tidligere dagligt kunne pendle med rutebil til og fra arbejde i f.eks. Aalborg, og man kunne endda tage på indkøbs- eller oplevelsestur med midt-på-dagen-rutebilen. I dag er beboerne henvist til egen bil eller nabohjælp.

Derfor hilser vi NT’s og Mariagerfjord Kommunes mobilitetsinitiativ i Havbakkedistriktet velkommen, og vi glæder os til samarbejdet.

 

Mobilitet i ”fortiden”, i nutiden og i (måske) fremtiden

      

Klik videre til booking

 

Se betingelserne på booking-siden. 

Booking

Nordjysk Webdesign ApS