HAVBAKKEBUSSEN

Havbakkedistriktets Mobilitetsforening

 

 

 - - - HAVBAKKEBUSSEN - - -

  

For delvist at kompensere for den betydelige merudgift som de nye busser vil medføre, så hæves prisen

til kr. 2,75 pr. km fra den 1. juli 2024.

Vi nøjes med en stigning på kr. 0,25 og håber på, at I som brugere fortsat vil bakke op om Havbakkebussen.

Der er endnu ikke sat en dato på, hvornår vi modtager    de nye busser, men vi informerer om det her på    hjemmesiden, straks vi har fået besked fra Toyota. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    

 

  - - - VIGTIGT - - - VIGTIGT - - - VIGTIGT - - - 

 

Regler vedr. VANVIDSKØRSEL. 

Tro og love-erklæring ifm. kørsel i strid med lov om vanvidskørsel (L127). 

Lejeren / låneren / føreren af Havbakkebussen erklærer på tro og love ved at klikke på "BOOK NU" knappen, at han / hun IKKE kører Havbakkebussen på en måde, der er i strid med lov om vanvidskørsel (L127)! 

Det er til enhver tid lejeren / låneren / førerens eget ansvar at holde sig orienteret om lovmæssige forhold og lovændringer, og denne orientering er KUN at betragte som orienterende information! 

Ligeledes erklærer lejeren / låneren / føreren af Havbakkebussen, at han / hun er fuldt erstatningsansvarlig over for Havbakkedistriktets Mobilitetsforening! 

Hvis et firma, en forening eller en organisation iøvrigt står som lejer / låner eller som med-lejer / med-låner af Havbakkebussen indtræder firmaet, foreningen eller organisationen subsidiært som fuldt erstatningsansvarlig!

Erstatningsansvaret omfatter køretøjets fulde værdi, forfaldne leasing- eller andre afgifter efter en eventuel konfiskation af køjetøjet, samt eventuelle andre omkostninger såsom renter, sagsomkostninger, administrationsomkostninger, tabte udlejningsindtægter og tab eller omkostninger iøvrigt, som Havbakkedistriktets Mobilitetsforening måtte lide! Denne liste er ikke udtømmende! 

Erstatningskravet vil blive inddrevet ved civilt søgsmål, hvis betaling ikke forfalder rettidigt! 

Ved at klikke videre til booking-kalenderen bekræfter du, at du har læst og accepteret betingelserne for leje / lån af Havbakkebussen herunder også vedr. VANVIDSKØRSEL! 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Så har Havbakkebussen også været på tur med nogle friske unge mennesker fra Als Odde Vandskiklub. 

 

 

 

Tak til gutterne fra Veddum IF, som har været på tur med Havbakkebussen.  

 

 

 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

RENGØRING AF BUSSEN EFTER BRUG.

Husk venligst, at sand og snavs på gulvet skal fejes eller støvsuges væk, og alle sæderne skal tørres af for snavs, inden I afleverer nøglen.

 

Husk også at dreje hjulene væk fra koden, når I lægger nøglen tilbage i nøgleboksen!!!

- - - - - - - - - - - - - 

Du kan betale med MobilePay på 32 82 69. 

Venligst skriv Als-bussen eller Øster Hurup-bussen og dit fornavn ifm. din MobilePay betaling. 

- - - - - - - - - - - - - 

 

 Nøglen til Havbakkebussen i Als afhentes og afleveres hos Menu (kasse 1) i Als. 

Nøglen til Havbakkebussen i Øster Hurup afhentes og afleveres hos Dagli'Brugsen i Øster Hurup.

Husk at sende en sms med et billede af dit kørekort til Ole på 40 94 28 14, inden du afhenter nøglen.

Ole sender en svar-sms tilbage med en kode til nøgleboksen.

 

Vi ønsker alle lånere en rigtig god tur!

 

Vedr. længden af en booking se venligst pkt. 17 under "Betingelser for lån".

Hvis der er spørgsmål, så ring venligst til Ole på 40 94 28 14 eller til Belinda på 28 34 27 82. 

 

Hvordan gør jeg?

En hurtig guide til lån af Havbakkebussen: 

 1. Læs og accepter nedenstående regler og betingelser.
 2. Gå ind på booking-kalenderen ved at trykke på den grønne "BOOKING" knap.
 3. Opret dig som bruger i bookingsystemet.
 4. Husk at alle chauffører skal oprette sig i bookingsystemet.
 5. Reserver den ønskede Havbakkebus i bookingkalenderen. Man kan senest reservere én time før man skal bruge bussen, og man kan senest ændre eller slette sin reservation 1/2 time før reservationen starter.
 6. Kontakt Ole Bressendorf på mobil 40 94 28 14 eller Belinda Vendelbo på mobil 28 34 27 82, hvis der er spørgsmål i forbindelse med udlevering af nøglen. 
 7. Send et billede af dit kørekort via en sms / mms til Ole Bressendorf på tlf. 40 94 28 14, inden du henter nøglen. Dette gælder uanset hvilken bus du låner. 
 8. Hent bussen ved Menu i Als eller over for Dagli'Brugsen i Øster Hurup. 
 9. Husk at udfylde kørebogen, inden du begynder at køre. Kørebogen ligger i handskerummet.
 10. Husk at tanke bussen fra Als helt op i Als, og bussen fra Øster Hurup helt op i Øster Hurup. 
 11. Husk at skrive KM-stand og kørte KM i kørebogen efter kørsel.
 12. Husk at afregne for de kørte KM ved at indbetale beløbet via MobilePay nr. 32 82 69 eller ved bankoverførsel til konto i Sparekassen Danmark 9070 2075233321. 
 13. Kontakt Ole Bressendorf på mobil 40 94 28 14 eller Belinda Vendelbo på mobil 28 34 27 82, hvis der er spørgsmål. 
 14. Husk at aflevere bussen i samme stand, som du modtog den – ryd op efter dig selv!
 15. Hvis bussen afleveres i en stand, der kræver rengøring, kan foreningen opkræve et gebyr af låneren for rengøringen. 
 16. Vedr. SKADER på bussen: Se venligst nederst på denne side. 

 

Betingelser for lån af Havbakkebussen:

 1. Alle borgere, som har enten fast eller midlertidig bopæl (ejer sommerhus) eller som har erhverv eller leder frivilligt arbejde i Havbakkedistriktet kan låne Havbakkebussen og Havbakkebilen.
 2. Låneren er den person der opretter reservationen i bookingkalenderen. Denne person er som udgangspunkt også chauffør af køretøjet og skal være i besiddelse af gyldigt kørekort til personbil. Kørekortnummer oplyses ved oprettelse af bruger i bookingkalenderen.
 3. Man kan godt være flere chauffører på køretøjet, men alle chauffører skal være oprettet som brugere i bookingkalenderen.
 4. Det er dog altid låneren der har ansvaret for:
  – at bussen / bilen afleveres i samme stand, som ved udlevering. Det anbefales at tjekke bussen, før man tager den i brug. (Gå f.eks. en tur rundt om den og tjek for evt. skader).
  – at kørebogen bliver udfyldt korrekt.
  – køretøjets tekniske tilstand på turen, f.eks. vedr. olie, bremsevæske og lys. Hvis disse ting ikke er i orden, kontakt da Ole Bressendorf på mobil 40 94 28 14 eller Belinda Vendelbo på mobil 28 34 27 82. 
 5. Som chauffør skal du til enhver tid overholde færdselslovens gældende regler. Du hæfter personligt for egne uagtsomme handlinger som f.eks. hastighedsovertrædelser, parkeringsbøder, hærværk på køretøjet, uhæderlig opførsel m.m.
  Du står selv inde for, at dit kørekort er gyldigt.
  Du må ikke viderefremleje den lånte bus. 
 6. Der skal sende en sms med et billede af kørekortet til Ole Bressendorf på mobil 40 94 28 14 inden afhentning af nøglen. Ole sender en svar-sms tilbage med en kode til nøgleboksen. 
 7. Nøglen lægges tilbage i nøgleboksen, når du stiller bussen tilbage efter turen. 
 8. Hvis du kommer tilbage senere end kl. 20:00 med bussen, så skal du aflevere nøglen i nøgleboksen hos Menu i Als respektivt hos Dagli'Brugsen i Øster Hurup næste morgen. 
 9. Personer, der låner og eller er chauffør, skal have haft kørekort i mindst 12 måneder. 
 10. Der er en selvrisiko på kr. 5.000,- i forbindelse med skader på køretøjerne. 
 11. Havbakkebussen må ikke anvendes til hyrevognskørsel.
 12. Der må ikke ryges i Havbakkebussen. 
 13. Havbakkebussen i Als står parkeret ved Menu. 
  Havbakkebussen i Øster Hurup står parkeret på pladsen over for Dagli'Brugsen. 
  Havbakkebusserne skal afleveres der, hvor de blev afhentet og med fuld tank efter endt lån.
 14. For udlevering og aflevering af nøglen se venligst tekst med fede typer højere oppe på denne side.  
 15. Man må kun benytte bussen til den tur, den er booket til.
  Bussen må ikke holde hjemme i den private indkørsel natten over, fordi det er bekvemt at have den som en ekstra bil. Det forhindrer andre i at benytte bussen i f.eks. aftentimerne.
 16. Af forsikringsmæssige årsager er det desværre IKKE tilladt at benytte køretøjerne i Østeuropa, dvs. øst for den tyske og øst og syd for den østrigske grænse (f.eks. til Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Slovenien, Kroatien m.fl.).  
 17. Fra og med den 6. maj 2019 er det kun muligt at booke en tur på maks. 8 dages længde, og en booking skal ligge inden for de efterfølgende 3 måneder. I forbindelse med ukorrekte bookinger vil din booking blive slettet, og du vil blive kontaktet, så en korrekt booking kan blive foretaget. 
 18. Det pointeres, at det IKKE er tilladt at påsætte, klistre eller montere nogen form for skilte eller andet på busserne og bilen. Hvis en låner har ønsker i den retning, SKAL det aftales og skriftligt bekræftes af Havbakkedistriktets Mobilitetsforening. 
 19. Administratorerne af bookingkalenderen kan ved ukorrekt eller uhensigtsmæssig brug eller misbrug udelukke en bruger eller annullere dennes bookinger. Uhensigtsmæssig brug og misbrug kan f.eks. være gentagne bookinger uden at gøre brug af bussen / bilen, eller at foretage bookinger, der udelukker andre brugere fra at kunne anvende bussen / bilen, f.eks. som beskrevet under punkt 14 eller lignende situationer. 
 20. Havbakkedistriktets Mobilitetsforening forbeholder sig ret til i forsøgsperioden at ændre priser og betingelser for lån af bussen. Evt. ændringer vil fremgå af hjemmesiden. 
 21. I relation til GDPR-reglerne (EU-Persondataforordningen af 24. maj 2018) gøres der opmærksomt på, at foreningen opbevarer en kopi af lånernes kørekort, indtil man skriftligt melder sig ud af foreningen. En udmelding betyder, at man ikke længere har mulighed for at låne et af foreningens køretøjer. 


Betaling:
Der afregnes 2,50 kr. pr. kørt km plus eget brændstofforbrug. 
Beløbet betales ved betaling via MobilePay på 32 82 69 eller ved overførsel til vores konto i Sparekassen Danmark 9070 2075233321. 

Hjælp:
Ved uheld, tekniske problemer eller ved behov for vejhjælp kontakt hurtigst muligt Ole Bressendorf på mobil 40 94 28 14 eller Belinda Vendelbo på mobil 28 34 27 82. 

Skader på bussen: 

Alle lånere SKAL inden start SELV tjekke, om der er udvendige eller indvendige skader på bussen. Hvis der er skader på bussen, SKAL låner INDEN START TAGE BILLEDER af skaden og sende dem til Ole Bressendorf på tlf. 40 94 28 14 eller til e-mail ole-bressendorf@hotmail.com samt notere skaden i kørebogen!

Ole Bressendorf SKAL også INDEN START kontaktes på tlf. 40 94 28 14, så låner kan forklare nærmere om skaden. 

Hvis en skade efterfølgende observeres, og den IKKE er anmeldt som overfor beskrevet, betragtes LÅNER som skadesvolder og ifalder en selvrisiko på kr. 5.000 samt eventuel erstatning afhængig af skadens omfang, karakter og årsag! 

Spørgsmål eller hjælp til online bookingsystemet:
Kontakt Ole Bressendorf på tlf. 40 94 28 14 eller e-mail: ole-bressendorf@hotmail.com. 

Spørgsmål eller hjælp til andre praktiske ting vedr. lån af bus eller bil:
Kontakt Ole Bressendorf på tlf. 40 94 28 14 eller e-mail: ole-bressendorf@hotmail.com. 

 

Gå til booking-kalenderen

VIGTIGT: Bemærk at du ved at klikke videre til booking-kalenderen bekræfter at have læst og accepteret ovenstående betingelser for lån af Havbakkebussen, dette gælder også vedr. vanvidskørsel. 

 Klik på den grønne "BOOKING" knap øverst på siden for at åbne booking-kalenderen, hvor du kan oprette dig som bruger.

BOOKING

VIGTIGT: Når du klikker videre til booking-kalenderen, bekræfter du, at du har læst og accepteret betingelserne for lån af Havbakkebussen.

Dette gælder også vedr. VANVIDSKØRSEL og  SKADER på bussen. 

Se betingelserne på denne side

Booking

Nordjysk Webdesign ApS