HAVBAKKEBUSSEN

Havbakkedistriktets Mobilitetsforening

Als

Centralt i Havbakkeskolens distrikt ligger Als, en lille by med godt 900 indbyggere. Bynavnet stammer fra Alnæs, som betegnede det sydøstlige "hjørne" af Himmerland.

Als er flot beliggende ud til Kattegat på en bakkeø omgivet af fladt land og domineret af Als kirke, der er en klassisk romansk kirke fra 1200-tallet, som ligger majestætisk i ca. 20 meters højde med udsigt ud mod Kattegat, hvorfra den i århundreder er blevet brugt som sømærke.

Als er centreret omkring gadekæret Flouen, Springvandspladsen og Als Kro og Badehotel fra 1893, dengang en velkendt og velbesøgt turistdestination - i dag et samlingssted med kro-funktion for både lokale og turister.

Borgerne i Als har fra gammel tid hovedsageligt ernæret sig ved landbrug, småfiskeri og handel. Ud af en lille smedeforretning voksede industrien Jydsk Knæ- og Pladerør, siden JKF, der i dag er en af kommunens største arbejdspladser med produktion af udsugning og ventilation.

Als er, efter en lang periode med stagnation især i antallet af små håndværksvirksomheder, igen blevet en landsby i ikke af- men i udvikling. Seneste tiltag er Als i Aktion, et borgerdrevet initiativ med store visioner og med tilstrækkelig energi til at sikre landsbyens fremtidige udvikling.

I godt 80 år fra 1920 var Als tillige hjemsted for det, der i en årelang periode var Himmerlands største rutebilvirksomhed med knudepunkt i Als by og med endda særdeles gode busforbindelser i næsten timetakt både mod nord, syd og mod vest.

Udviklingen og omlægninger i den kollektive trafikplanlægning har i de senere år desværre ført til, at flere og flere borgere er blevet afskåret fra omverdenen eller er blevet skubbet ud af busserne og over i private personbiler, hvilket er ressourcebelastende og især til skade for miljøet.

Derfor hilser vi Als-borgere NT’s og Mariagerfjord Kommunes mobilitetsinitiativ i Havbakkedistriktet særdeles velkommen, og vi glæder os til samarbejdet.

 

Mobilitet i ”fortiden”, i nutiden og i (måske) fremtiden

      

Klik videre til booking

 

Se betingelserne på booking-siden. 

Booking

Nordjysk Webdesign ApS