HAVBAKKEBUSSEN

Havbakkedistriktets Mobilitetsforening

Mobilitet i ”Havbakkedistriktet”

- "Fælleskørsel og Sammenhold" - 

Mariagerfjord Kommune ønsker at skabe attraktive rammer for bosætning i Kommunens landdistrikter, men den forholdsvis lave befolkningstæthed og spredte geografi rundt om Mariager Fjord gør det svært at tilbyde attraktive rutebundne kollektive trafikløsninger i hele Kommunen og specielt i de lidt tyndt befolkede landområder.

Da Mariagerfjord Kommune ønsker at sikre det gode hverdagsliv også for alle i landsbyerne, har Kommunen i samarbejde med Nordjyllands Trafikselskab (NT) og med støtte fra Trafikstyrelsen igangsat et projekt, der i en forsøgsperiode skal teste nye mobilitets-løsninger som et supplement til den kollektive trafik i Kommunens landdistrikter.
Den østlige del af Mariagerfjord Kommune, kaldet ”Havbakkedistriktet”, som omfatter Als, Øster Hurup, Skelund, Veddum og Helberskov, er udvalgt som case-område for dette projekt.  

For at involvere og engagere borgerne i arbejdet med bedre mobilitet og grønnere transportvaner, lavede Kommunen en spørgeskemaundersøgelse og holdt informationsmøder for borgerne i ”Havbakkedistriktet”, hvorefter der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af frivillige borgere fra de enkelte landsbyer samt fra Kommunen og fra NT.

Delebil og delebusser.
Arbejdsgruppens anbefalinger har resulteret i, at der i en forsøgsperiode på ca. 12 måneder startende den 1. april 2019 vil blive placeret 2 delebusser, kaldet ”Havbakkebussen, i henholdsvis Als og Øster Hurup og 1 delebil (en elbil), kaldet ”Havbakkebilen”, i Veddum.

Hvem kan låne en bil eller en bus?
Alle borgere med fast eller midlertidig bopæl (ejer sommerhus) eller som har erhverv eller leder frivilligt arbejde i Havbakkedistriktet, og som har kørekort til bil, kan mod en mindre betaling låne køretøjerne til privat anvendelse eller til kørsel for en forening, og udlånet kan ske på tværs af de enkelte landsbyer og køretøjernes placering.

Hvorfor en mobilitetsforening?
For at styre udlånet (”bookingen”) af køretøjerne og for at sikre, at de løbende bliver rengjort og holdt vedlige, samt at de aftalte regler for udlånet overholdes, er der stiftet en forening, kaldet ”Havbakkedistriktets Mobilitetsforening”, som i det daglige står for alt det praktiske ifm. udlånet.

Kan man også ”låne” en chauffør?
Foreningen hjælper med at finde frivillige chauffører til de borgere, som af den ene eller anden grund ikke selv er i stand til at køre bussen eller bilen. 

“Booking” af bus eller bil.
Når man klikker på den grønne ”Booking” knap her på hjemmesiden, kommer der en ”booking-kalender”, hvor man indtaster, hvornår man ønsker at låne bilen eller bussen. Når man har ”booket” og oplyst sit mobilnummer, skal man kontakte én af de personer, der står oplyst under "Hvordan gør jeg?", som findes på Booking siden (Fanen "Booking" øverst på siden). 

Betingelser for lån af bil eller bus.
Ved at klikke på ”Lånebetingelser” her på hjemmesiden kan man læse alt om betingelserne for at låne et køretøj herunder låneperiode, pris, nøgler, forsikring, tankning, rengøring m.v.
Når man låner en bil eller en bus accepterer man samtidig lånebetingelserne.Klik videre til booking

 

Se betingelserne på booking-siden. 

Booking

Nordjysk Webdesign ApS